top of page

REALIZATORZY:

Koncepcja i wykonanie

Michał Przybyła, Dominik Więcek

Światło

Krystian Koźbiał


Muzyka

Józef Buchnajzer


Spektakl powstał w ramach programu Pawilon Otwarty.

Premiera

27.05.2019

ANIMALIA

ANIMALIA to instalacja otwarta, która w swoim prymarnym założeniu ma sklasyfikowanie gatunku ludzkiego jako równorzędnego z innymi eukariontami.


Ukazanie nieprawidłowości w ekosystemie, wynikającej z uznania przez człowieka wyższości nad zwierzętami, zobrazowane ruchem, improwizacją, głosem oraz wykorzystaniem obiektów będzie podstawą do rozpoczęcia dyskusji „na żywo” między performerami oraz widzami na temat hierarchii wartości w środowisku naturalnym dla XXI wieku.


Poszukiwania odpowiedzi na pytania o władzę i związaną z nią moralność stanowić będą trzon wewnętrznych monologów. Pourywane fragmenty wypowiedzi, przejawiające się w cielesnych obrazach i mozaikach, dotyczące traktowania zwierząt, zagrożonych gatunków, pseudohodowli oraz masowej produkcji mięsa, będą tworzyć rzeczywisty obraz ludzkości z perspektywy obu stron konfliktu.


Przestrzeń performance’u będzie wyznaczała specjalnie ukształtowana płaszczyzna, na której gatunek pozostaje stały, niezależnie od ewolucji.


Czy możliwy jest powrót do korzenii? Czy możliwe jest, żeby strach przed wyginięciem dotyczył zarówno ludzi i zwierząt? Czy możliwe jest usystematyzowanie na nowo łańcucha pokarmowego? Czy możliwa jest zmiana? Czy możliwa jest koegzystencja bez podziałów?


Performance, utrzymany w formie spektaklu improwizowanego, otwarty jest na współudział widzów. Wybierz swoją przestrzeń, wybierz kąt i odległość z jakiej patrzysz na to co dzieje się tuż obok. Wybierz obraz na który patrzysz. Wybierz głos, którego słuchasz. Wybierz po której stronie jesteś.

bottom of page